Beskrivning

Återanvändningsbar plastpump som passar till 750ml Cafe Pocco-syrupsflaskor. 1 pumpning (10 ml) räcker till en 200 ml kopp med kaffe/dryck.

Monteringsinstruktioner
– Sätt den klara röret in i pumpens kropp.
– Vrid och släpp på munstycket för att helt förlänga pumpens höjd.
– Sätt försiktigt in den öppnade pumpen med fäst rör i sirapsflaskan och skruva åt locket ordentligt.

Hur du gör rent syruppumpen
– Skruva loss pumpen från flaskan.
– Tvätta de yttre ytor på pumpen med varmt vatten.
– Sätt in röret i rent varmt vatten tills pumpen är ren.